POMOC

REGULAMIN

  • Rektorat Online jest stroną internetową, zaprojektowaną w celu umożliwienia zapisu na zajęcia Centrum Aktywności Seniora oraz Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego wieku Seniorom (60+) mieszkającym w Gdyni.

  • Skorzystać z systemu może osoba, która już uczęszczała wcześniej na zajęcia CAS/GUTW lub osoba posiadająca Kartę Seniora ponieważ w obu przypadkach osoby te wpisane są do bazy danych.

  • Jeśli nie mogą się Państwo zalogować to znaczy, że nie ma Państwa danych zarejestrowanych w naszym systemie.

  • Aby dopisać się do systemu należy zgłosić się z dowodem osobistym do biura rektoratu lub biura sekretariatu w Centrum Aktywności Seniora, 3 Maja 27-31 w godz. 9:00-14:00.

  • Jeżeli po zatwierdzeniu zajęć będą Państwo chcieli je zmienić istnieje możliwość dokonania tego w biurach Centrum Aktywności Seniora, 3 Maja 27-31 w godz. 9:00-14:00.

  • Centrum Aktywności Seniora zastrzega sobie prawo do pobierania prowizji w wysokości 2% kwoty przeznaczonej na zajęcia za korzystanie z usługi Przelewy24.

  • Płatności za zajęcia można dokonać wyłącznie poprzez przelew bankowy internetowo za pomocą usługi Przelewy24 bezpośrednio po zatwierdzeniu zajęć. Płatność za I semestr obejmuje zajęcia w terminie od października bierzącego roku do końca stycznia następnego roku. Płatność za II semestr obejmuje zajecia w terminie od lutego do końca maja.

  • Reklamacja i zwroty: zwrot opłaty można dokonać w formie gotówki lub przelewu bankowego bez naliczanej prowizji. Można to zrobić bez konieczności podawania przyczyny do 14 dni roboczych od dokonania transakcji poprzez zgłoszenie się osobiście do biura księgowości Centrum Aktywności Seniora, 3 Maja 27-31 w godz. od 9:00-15:00 od poniedziałku do piątku. Zwrot gotówki dokonany zostanie na miejscu natomiast przelew bankowy maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych.

Polityka prywatności:

Dane użytkowników systemu Rektorat Online rejestrowane są w wewnętrznej bazie danych. Każdy użytkownik najpierw musi zgłosić się do biura Centrum Aktywności Seniora w celu dodania go do bazy danych. W celu potwierdzenia tożsamości wymagany jest dokument tożsamości: dowód osobisty, prawo jazdy lub karta emertya.

Administratorami danych są pracownicy Centrum Aktywności Seniora.

Dane wprowadzone do systemu wykorzystywane są wyłącznie do: statystyk wewnętrznych CAS, informowania użytkowników o odwołanych zajęciach, zalegających płatnościach, procedurach reklamacji.

Kontakt z użytkownikiem może zostać wykonany w formie rozmowy telefonicznej lub wiadomości e-mail.

Użytkownik ma prawo do zmiany swoich danych osobowych jeśli zajedzie taka potrzeba potwierdzając je jednocześnie dowodem tożsamości.

Dane użytkowników zabezpieczone są na serwerze wewnętrznym i pełny dostęp mają wyłącznie pracownicy CAS

Na potrzeby logowania do Rektoratu Online wymagane są tylko nr PESEL oraz imię i nazwisko

Użytkownik ma prawo do usunięcia danych z bazy danych Centrum Aktywności Seniora (w tym także Rektoratu Online) i wiąże się to jednoznacznie z rezygnacją korzystania z usług zajęć w ramach Centrum Atkywności Seniora


Dane placówki:


CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA
ul. 3 Maja 27-31, Gdynia 81-364
NIP: 586-214-71-69
REGON: 220046919

Kontakt:


58-663-50-82
58-661-55-38
rektoratonline@cas.gdynia.pl
www.cas.gdynia.pl

Cennik


PROGRAM
ZAJĘĆ
TYP
ZAJĘĆ
CENA
ZA SEMESTR
ILOŚĆ
MAKSYMALNA
INFORMACJE
DODATKOWE
GUTW WYKŁADY 30 zł 3 OPŁATA PODSTAWOWA*
LEKTORATY 40 zł
(ZA KAŻDY LEKTORAT)
2 -
KURS KOMPUTEROWY 40 zł 1 -
CAS WARSZTATY 30 zł 3 W TYM MAKS. 1 RUCHOWE
*OPŁATA PODSTAWOWA OBEJMUJE ZAWSZE NAWET JEŚLI WYBRANY ZOSTANIE SAM LEKTORAT LUB KURS KOMPUTEROWY

FORMA PŁATNOŚCI


Płatności można dokonywać wyłącznie poprzez przelew internetowy z większości polskich banków.

przelewy24


Umożliwia to usługa: „PRZELEWY24”. Do każdej transakcji doliczana zostanie prowizja w wysokości 2% kwoty za wybrane zajęcia.

LOGOWANIE


1. Do logowania wymagany jest wyłącznie nr PESEL należący do osoby zapisanej w bazie danych CAS.

2. Po zalogowaniu nie są widoczne żadne inne dane osobowe z wyjątkiem Imienia, Nazwiska oraz nr PESEL w celu weryfikacji zalogowanej osoby.

WYBÓR PRZEDMIOTÓW


1. Po zalogowaniu pojawi się tabela przedmiotów.

2. Po lewej stronie znajdują się przyciski z danego typu przedmiotów. Po naciśnięciu na każdy z nich wyświetli się plan zajęć dla danego typu. Należy wybrać interesującą Państwa pozycję klikając w kwadracik na końcu wiersza.

3. Po dokonaniu wyboru można nacisnąć przycisk ZAMKNIJ, kliknąć poza okno albo znak X w prawym górnym rogu aby zlikwidować okno.

4. Powtarzamy czynność aby wybrać przedmioty z innych typów zajęć.

ZATWIERDZANIE PRZEDMIOTÓW


1. Pod wybranymi przedmiotami z lewej strony pojawia się podsumowanie wyświetlające kwotę do zapłaty oraz jej prowizję za dokonanie natychmiastowego przelewu oraz weryfikacji na konto CAS przy pomocy usługi PRZELEWY24.

2. Na koniec naciskamy przycisk ZATWIERDŹ I ZAPŁAĆ aby dokonać rezerwacji przedmiotów do maksymalnie 30 minut. System sprawdzi czy miejsca są dostępne, jeśli tak będzie, nastąpi przekierowanie do wyboru banków.

3. Jeśli system wykryje, że nie może zatwierdzić konkretnego przedmiotu ponieważ w danym momencie akurat zabrakło już na niego miejsc to pojawi się o tym informacja na środku ekranu.

4. Następnie przed kolejnym zatwierdzeniem należy odznaczyć tę pozycję, która jest niedostępna i jeśli jest alternatywa wybrać inną.

Uwaga!!! Po naciśnięciu przycisku zatwierdź nie ma możliwości zmiany przedmiotów a same przedmioty zostaną zablokowane do 30 min.


DOKONYWANIE PŁATNOŚĆI


1. Po kliknięciu na ZATWIERDŹ I ZAPŁAĆ nastąpi przekierowanie na stronę PRZELEWY24 gdzie istnieje możliwość wyboru większości polskich banków.

2. Po zalogowaniu do wybranego banku następuje przekierowanie na kolejną stronę z poleceniem przelewu.

3. Tytuł przelewu, kwota oraz nr konta Centrum Aktywności Seniora zostanie wypełniony automatycznie.

4. Następnie wystarczy potwierdzić przelew hasłem, hasłem sms-owym, kodem zdrapką bądź inną metodą uwierzytelniającą dokonanie przelewu przez właściwą osobę – wszystko zależy od banku.

5. Po dokonaniu płatności następuje kolejne przekierowanie na profil zalogowanej osoby.

6. Powinna pojawić się już informacja, że zajęcia zostały ZATWIERDZONE I ZAPŁACONE.